یکشنبه شانزدهم بهمن ماه

فراخوان فدراسیون جودو برای تکمیل کادرمربیان آکادمی جودو ایران

آکادمی جودو ایران با تجهیزات استاندارد آمادگی انعقاد قرارداد همکاری با مربیان جودو در بخش مردان و بانوان را دارد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، فدراسیون جودو برای تکمیل کادرمربیان آکادمی جودو ایران از علاقه مندان باتوجه به شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید.

آکادمی جودو ایران با تجهیزات استاندارد آمادگی انعقاد قرارداد همکاری با مربیان جودو در بخش مردان و بانوان را دارد.