فدراسیون

1398-05-15 12:26
انتصاب شالفروش به سمت مسئول امور اداري و اجرايي كميته داوران

با حكم آرش ميراسماعيلي به عنوان مسئول امور اداري و اجرايي كميته داوران فدراسيون جودو، جوجيتسو و كوراش منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، احسان شالفروش طی حکمی از سوی آرش ميراسماعيلي به عنوان مسئول امور اداري و اجرايي كميته داوران فدراسيون جودو، منصوب شد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • حلول ماه شعبان مبارک باد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی