اخبار استان ها  - استان تهران

1396-11-07 01:45

طی حکمی از سوی محمد بلوطی، رییس کمیته فرهنگی هیات جودو تهران منصوب شد.

به گزارش هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان تهران، بهروز خانی با حکم رئیس هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان تهران، به این سمت منصوب گردید.

حکم رییس کمیته فرهنگی هیات جودو استان تهران، توسط بلوطی اعطا شد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • حلول ماه شعبان مبارک باد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی