فدراسیون

1399-10-20 13:43
 مولازاده: نقض مفاد تفاهم نامه همکاری از سوی مسئول سبک سلاح های سرد، هنرهای فردی و دفاع از خود، پیگرد قانونی دارد

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون جودو به نامه ای مبنی بر تحت پوشش قرار گرفتن سبک سلاح های سرد و هنرهای فردی و دفاع از خود در فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی واکنش نشان داد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو؛ بعد از اینکه سبک سلاح های سرد و هنرهای فردی و دفاع از خود (با مسئولیت حسین خاکی) طی نامه ای رسمی، زیر پوشش فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی قرار گرفت.

 آیدین مولازاده مسئول کمیته انضباطی فدراسیون جودو با استناد به مجوز صادره به شماره ۲۳۰۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ وزارت ورزش و جوانان، همچنین اسناد معتبر مبنی بر مالکیت رشته دفاع شخصی به فدراسیون جودو و تفاهم نامه منعقده سبک مذکور با فدراسیون جودو در تیرماه ۹۹ ، اقدام مسئول سبک را مغایر با مفاد تفاهم نامه دانسته و موضوع را در کمیته حقوقی مورد بررسی قرارداد .

 مولا زاده در این باره به روابط عمومی فدراسیون جودو گفت: در هفته آینده جلسه رسیدگی به تخلف آقای حسین خاکی در فدراسیون جودو تشکیل خواهد شد. چنانچه نامبرده دلایل متقن و موجهی برای عملکرد خود نداشته باشد موضوع به کمیته انضباطی فدراسیون ارجاع و در مورد آن تصمیم گیری می گردد.

سخن رئیس فدراسیون

سخن روز

  • حلول ماه شعبان مبارک باد

پربازدیدترین اخبار

برنامه های پیش روی داخلی

برنامه های پیش روی خارجی