1398-09-24 10:20

\برترین های مسابقات نوازای بزرگسالان باشگاه های شمال شرق تهران شناخته شدند.

این رقابتها به همت هیات جودو شمال شرق با حضور بلوطی رییس  و  استاد کیهان رییس کمیته فنی هیات جودو استان تهران بین باشگاه های ورزشی مناطق 4، 7، 8 و 13 شهرداری در مجموعه امام علی(ع) انجام شد و طی آن جودوکاران در اوزان 60-، 66-، 73-، 81-، 90-، 100- و 100+ کیلوگرم با هم مسابقه دادند که در پایان احکام و جوایز برترین ها اهدا شد.