1398-02-22 09:59
اسکندری ، رئیس کمیته آزمون و ارتقای کمربند شد

رئیس فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، رئیس کمیته آزمون و ارتقای کمربند فدراسیون را به مدت دو سال منصوب کرد.

 

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش؛ طی حکمی از سوی آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون، شهرام اسکندری به عنوان رئیس کمیته آزمون و ارتقای کمربند فدراسیون منصوب شد.

اسکندری برای مدت دو سال این سمت را بر عهده گرفت و از جمله مسئولیت وی برگزاری مدون و منظم آزمون های سراسری و نظارت بر آزمون های استانی مطابق با آیین نامه آزمون فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش است.

لازم به توضیح است، مسئولان دان های مختلف در اولین فرصت توسط اسکندری معرفی خواهند شد.

 

انتهای پیام