1397-10-27 10:14

 به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو، دفاع شخصی و کوراش استان خوزستان، دکتر حبیب اله فضل اله پور رییس هیات جودو، جوجیتسو، دفاع شخصی وکوراش استان خوزستان طی حکمی«حمزه جلویانی»را به عنوان سرپرست جدید هیات جودو، جوجیستو،دفاع شخصی و کوراش شهرستان اهواز منصوب کرد.

همچنین از زحمات و تلاش های «دکتر عادل مدحج» قدردانی به عمل آمده است.