1397-09-22 10:54

رئیس هیات جودو استان خوزستان در گفت و گو با روابط عمومی این هیات اظهار کرد: اردوهای تیم ملی از 18 و 19 آذرماه در تهران مجموعه شهید کبگانیان در سالن جودو شروع شده که در پایان مسابقات داخلی 2جودوکار در لیست نهایی تیم ملی قرار گرفتند.

حبیب اله فضل اله پور افزود: محمد خوش بین و علی مولوی مقدم و همچنین مربی تیم ملی نیز مختارخورنگ  از استان خوزستان حاضر در تیم ملی هستند.

وی ادامه داد: اردوی تیم ملی تا 29 آذرماه جاری در تهران ادامه دارد و این نفرات به اولین اردوی آمادگی برای مسابقات  آسیایی که سال آینده در چین تایپه برگزار می شود، دعوت می شوند.