1397-05-21 01:53

پورامین مشاورعالی رییس هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، مسئول استعدادیابی جودو بانوان کشور شد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش، پورامین عضو هیات رییسه هیات جودو تهران است. وی نایب رییس اسبق فدراسیون جودو بوده است.