1397-01-16 13:48
پیگیری دور جدید تمرینات اردوی استعدادیابی جودو از 22فروردین ماه

دور جدید تمرینات اردوی استعدادیابی جودو 22تا24 فروردین ماه پیگیری می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو، جوجیتسو و کوراش، با برنامه ریزی صورت گرفته از سوی کمیته استعدادیابی فدراسیون به منظور استفاده از ظرفیتهای مستعد و با انگیزه جودو کشور، اردوی آماده سازی این دوره ، در اوزان 55-، 60-، 66-، 73-، 81- و سنگین وزن 90-، 100-، 100+ به صورت مجزا 22تا 24 فروردین ماه در سالن شهید افراسیابی استان تهران تشکیل می شود.

 

بر اساس این گزارش در این مرحله از اردوهای استعدادیابی 54 جودوکار در سبک وزن و 69 نفر در اوزان سنگین وزن زیر نظر مربیان فدراسیون به تمرین می پردازند.