1396-12-13 00:04

رئیس هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران در جلسه مشترک با روسا و مربیان شهرستان های ورامین و پاکدشت حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، در این جلسه محمد بلوطی در مورد وضعیت جودو در آن مناطق به بحث و تبادل نظر پرداخت.

موضوع عملکرد در سال گذشته، میزان مشارکت، نتیجه مدال آوری و افزایش جودو کاران آن مناطق  و خواسته های هیات جودو برای سال آینده، در این جلسه مطرح شد.

همچنین نحوه حضور فعال مربیان آن مناطق در برنامه های اختصاصی و عمومی هیات جودو، در جهت بالا بردن اطلاعات مربیان برای رشد عملکرد جودوکاران در عرصه مسابقات، بررسی شد.