1396-12-11 13:08

به گزارش روابط عمومی هیات جودو ، جوجیتسو و کوراش استان مازندران :

 

خانم صدف نیکسیرت از هیات جودو و جوجیتسو و کوراش مازندران داور این دوره از مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان در رشته کوراش کشور برای انتخابی مسابقات در هندوستان که در تاریخ 5 اسفندماه تهران در سالن کیکانیان برگزار گردید به قضاوت پرداخت .