1396-11-26 10:51

برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودو و جوجیتسو استان تیم دفاع شخصی استان آذربایجانغربی مرکب از دو تیم به سرپرستی استاد رحیم آقازاده وبه مربیگری ابراهیم ولی زاده در مورخه 96/11/25به  مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند .