1396-10-22 21:54

طی حکمی از سوی محمد بلوطی، مشاور رییس هیات جودو تهران منصوب شد.

به گزارش هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان تهران، دکترمیرفلاح نصیری با حکم رئیس هیات جودو، کوراش و جوجیتسو استان تهران، به این سمت منصوب گردید.

حکم مشاور رییس هیات جودو تهران، توسط بلوطی اعطا شد.