1396-10-15 12:03

محمد بلوطی رئیس هیئت جودو استان تهران، از کلاس جودو استاد محمد تنها بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، رئیس هیئت جودو استان تهران با حضور در منطقه دولاب تهران، در جریان وضعیت کلاس و عملکرد جودوکاران قرار گرفت.

در جریان این دیدار، محمد بلوطی ضمن بازدید از کلاس جودو استاد محمد تنها، با مربیان و جودوکاران به گفت و گو پرداخت.