1393-04-20 21:40
تعويض بنر تابلو اختصاصي هيات جودو بيرجند

هيات جودو بيرجند از سال 1372 تابلو بزرگي به ابعاد حدود 2.5 * 4 متر در حاشيه ميدان ابوذر بيرجند كه يكي از ميادين اصلي و بزرگ شهر مي باشد نصب نمود و هر ساله و در يك يا دو نوبت تصوير اين تابلو را تعويض و تبليغات و اطلاع رساني منحصر به .فردي را براي جودو بيرجند و  حتي استان با اين تابلو انجام ميدهد

به تازگي نيز با شروع كلاسهاي اوقات فراغت تصوير اين تابلو توسط هيات جودو بيرجند تعويض و به روز رساني گرديد.