1396-08-15 02:21

اردوی تیم ملی جودو جوانان ایران از روز 15 آبان تا 23 آبان ماه در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان تهران برپا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، کادر فنی تیم ملی جوانان ایران اسامی 17 جودوکار را برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام کرد.
حمیدرضا ملک زاده، سپهر علی نژاد و مهدی برغمدی 3جودوکار شایسته استان تهران هستند که به این اردو فراخوانده شده اند.
این بازیکنان باید جهت حضور در اردو، باید ساعت ۱۸ روز 15 آبان ماه در سالن مذکور حضور یابند.