1396-08-10 14:19

کارگاه آموزشی جوجیتسو از ساعت 9:30 تا 14 روز 12آذر با حضور سوده کمندانی و نسیم محمدی بندبونی دو مدال آور آسیایی بانوان و با مدرسی فرزانه جعفرزادگان و آسیه هداوندخانی در باشگاه کیوان (سعادت آباد) برگزار خواهد شد و مسئولیت دوره برعهده جعفرزادگان است.