1396-08-08 14:02

به گزارش هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران؛ این مسابقات با شرکت 7 تیم از توابع استان و 85نفر شرکت کننده برگزار شد و در پایان نتایج مسابقات به شرح ذیل رقم خورد:

-تیم سایپا مقام اول

-تیم پارس خودرو مقام دوم

-تیم لوله و تجهیزات جدید مقام سوم