1396-08-06 00:55

طی حکمی از سوی سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، امیرعلی کاظمی به عنوان سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان دماوند منصوب گردید و حکم حود را از محمد بلوطی دریافت کرد.