1396-08-06 00:54

طی حکمی از سوی سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، مصطفی گنجی به عنوان سرپرست هیات جودو، جوجیتسو و کوراش شهرستان ملارد منصوب گردید و حکم حود را از محمد بلوطی دریافت کرد.