1396-08-06 00:52

تیم کوراش بزرگسالان بانوان استان تهران در این رقابتها حضور پیدا کرده تا در مصاف با برترین های کشور، شانس خود را برای کسب مقام برتر بیازماید.

تیم تهران با برگزاری تمرینات منظم در این مسابقات حضور پیدا کرده است.