1396-07-29 23:50

در روز پایانی رقابت‌های جودوی جوانان جهان در زاگرب کرواسی،  علی پرهیزگار در وزن 90- کیلوگرم و حمیدرضا ملک‌زاده (استان تهران)در وزن 100+ کیلوگرم به عنوان آخرین نمایندگان ایران به روی تاتامی رفتند. در جریان رقابت‌های امروز(شنبه) پرهیزکار در گام نخست برابر نماینده اتریش به میدان رفت و در مدت زمان یک دقیقه ایپون شد و با این شکست از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

حمیدرضا ملک زاده نیز ابتدا برابر جودوکار آمریکا به برتری رسید، اما در دومین مبارزه برابر حریف خود از هلند ضربه فنی شد تا آخرین نماینده تیم ملی ایران در این رقابت‌ها حذف شود.