1396-07-29 15:07

در این وزن 27جودوکار حضور دارند و ملک زاده در مبارزه دوم برابر جودوکار هلند به میدان می رود. همچنین در ورن منهای 100کیلوگرم و در حضور 31 جودوکار، علی پرهیزکار در گام نخست برابر نماینده اتریش به میدان می رود، برنده اسلونی و فنلاند حریف پرهیزکار در مبارزه دوم خواهد بود.