1396-07-21 03:35

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، کادر فنی تیم ملی نوجوانان ایران اسامی 38 جودوکار را برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام کرد.

امین علی اکبری و حسین درودیان فرد از تهران و محمدرضا افشانی و مهدی مرتضوی پویا از توابع تهران، 4 جودوکار شایسته استان تهران هستند که به این اردو فراخوانده شده اند.

این بازیکنان باید جهت حضور در اردو، باید ساعت 18 روز 4 آبان ماه با دردست داشتن معرفی نامه هیات جودواستان، کارت ملی و شناسنامه، در سالن مذکور حضور یابند.