1396-02-17 14:11

مراسم تقدیر و تشکر از مربیان و زحمتکشان جودو بانوان استان تهران به مناسبت هفته معلم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران؛  در جریان این مراسم توسط نائب رئیس بانوان هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران؛ از این مربیان به پاس فعالیت های موثر در عرصه جودو بانوان تجلیل شد.