1395-12-25 14:01

سازمان بسیج ورزشکاران سپاه محمد رسوالله (ص) از کانون بسیج جودو استان تهران تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو، جوجیتسو و کوراش استان تهران، در مراسم میلاد کوثر، کانون بسیج جودو استان تهران درپی کسب رتبه اول در بین ۲۰کانون در سال ۹۵ و عملکرد خوب این کانون، توسط مهندس قناعتی مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است که محمد زینال مسئول بسیج هیات جودو استان تهران و زهرا پور امین مسئول بسیج خواهران هستند.