1395-05-29 15:15

مسابقات جودو نونهالان منطقه ۱کشوربا حضور جودوکاران برتر این منطقه برگزار شد و طی آن، تیم تهران با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو و کوراش استان تهران، تیم جودو نونهالان قم مقام دوم را کسب کرد و تیم قزوین هم به مقام سوم رسید.