1394-12-23 11:40
برگزاری دوره دانش افزایی جودو

برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودو استان یک دوره دانش افزایی جودو برای مربیان استان در مورخه 20 و 21 اسفند ماه سال1394 توسط فدراسیون جودو به مدرسی استاد والامقام آزاده سرافراز حاج داوود می قانی به میزبانی خوب شهرستان مهاباد برگزار گردید در این دوره تعداد 40 نفر از مربیان و کمک مربیان استان شرکت نموده و با موفقیت این دوره به پایان رسید در آخر دوره به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره  توسط دبیر کل محترم استاد بلوطی اعطا شد..