1393-03-23 12:51
برگزاری استاژ مربیگری زیر نظر استاد شیخ حسینی در تهران

دوره بازآموزی مربیان قهرمان پرور تهران زیر نظر استاد مسعود شیخ حسینی برگزار گردید. در این دوره که نزدیک به 40  نفر از اساتید استان تهران حضور داشتند در روز جمعه 93/03/29 در سالن شهید موگویی برگزار شد.