1394-08-23 03:55

با سلام برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودواستان در مورخه 94/8/21 جلسه سالانه روسای هیأت جودو استان و مسولین کمیته ها و کادر هیأت استان به منظور هم اندیشی و بررسی نقاط ضعف و قوت جودو استان و راهکارهای مناسب جهت تقویت وپیشرفت جودو و بحث نخبه یابی و گسترش جودو در شهرستان بوکان برگزار و ضمن ارایه نقطه نظرات مثبت و انتقادات روسا  همه عزیزان مثل گذشته متعهد گردیدند که به تلاشهای خالصانه خود ادامه دهند .