1393-03-13 05:24
جلسه رئیس هیئت تهران با سردار یزدانی

به گزارش هیئت جودو تهران ریاست هیئت جودو استان با  سردار کاظم یزدانی در خصوص استعدادیابی نونهالان جلسه ایی را در دفتر ایشان برگزار نمودند. در این جلسه که بیش  از 3 ساعت به طول انجامید در خصوص راه کارهای استعداد یابی به بحث و تبادل نظر پرداخته شد. سردار یزدانی رئیس اسبق فدراسیون و ریاست محترم سازمان ورزش بسیج کل کشور در این جلسه ضمن اشاره به لزوم استعدادیابی در سطوح پایه، از اقدامات هیئت جودو استان تهران در این زمینه تشکر کرده و امکان همکاری مشترک را در این زمینه بررسی نمودند.

در پایان رئیس هیئت جودو استان تهران نیز از دستاورد های این نشست ابراز خشنودی نمودند و قرار شد به زودی نتایج قطعی آن به استحضار علاقه مندان و دست اندر کاران امر برسد.