1393-03-12 04:11
برگزاری کلاس بازآموزی استاد میقانی در تهران

استاد میقانی کلاس بازآموزی خود را در آکادمی شهید غنی برگزار نمود. به گزارش هیئت جودو استان تهران در راستای سلسله کلاس های باز آموزی در باشگاه های استان تهران، استاد میقانی در آکادمی شهید غنی واقع در شرق تهران تشکیل کلاس داد.در این کلاس که با استقبال بی نظیر و همچنین شور و اشتیاق فراوان از جانب شرکت کنندگان و به ویژه نونهالان و نوجوانان همراه بود، استاد میقانی به ذکر اصول پایه در نونهالان پرداختند.

به خاطر تقاضاهای مکرر، این کلاس در آینده نزدیک در سایر نقاط تهران نیز برگزار خواهد گردید

در پایان جا دارد از زحمات بی دریغ و مخلصانه استاد میقانی که در راستای پیشرفت نسل جوان از هیچ کوششی دریغ نمینمایند صمیمانه تشکر و قدر دانی نماییم.