1394-05-26 04:52

برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودو تیم نونهالان استان که در مسابقات منطقه دو کشوری که به نایب قهرمانی نایل گشته به سرپرستی و مربیگری آقای بایرام احمدی و به نمایندگی از منطقه آزاد ماکو در مورخه 94/5/28 در این مسابقات شرکت خواهند نمود .