1394-05-11 04:44
تهران الف و ب با اقتدار قهرمان و نایب قهرمان مسابقات جودو انتخابی نونهالان منطقه 1 کشور شدند

تهران الف و ب با اقتدار قهرمان و نایب قهرمان مسابقات جودو انتخابی نونهالان منطقه 1 کشور شدند

مسابقات نونهالان انتخابی منطقه یک کشور دیروز شنبه به میزبانی استان تهران در سالن شهید افراسیابی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان تهران، این رقابتها با حضور بیش از 90 جودوکار از استان های تهران، قزوین و قم انجام شد که در پایان

مسابقات نونهالان انتخابی منطقه یک کشور دیروز شنبه به میزبانی استان تهران در سالن شهید افراسیابی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان تهران، این رقابتها با حضور بیش از 90 جودوکار از استان های تهران، قزوین و قم انجام شد که در پایان، تیم های تهران الف و تهران ب با اقتدار موفق به کسب مقام اول و دوم تیمی گردیدند و تیم قزوین به مقام سوم دست یافت. همچنین کاپ اخلاق به تیم استان قم تعلق گرفت.

بنا به همین گزارش، نفرات اول تا سوم این رقابت ها در مسابقات کشوری نونهالان که در مورخ 28 مرداد در سالن شهید افراسیابی برگزار می گردد، به عنوان تیم منطقه 1 کشور شرکت خواهند کرد.

، تیم های تهران الف و تهران ب با اقتدار موفق به کسب مقام اول و دوم تیمی گردیدند و تیم قزوین به مقام سوم دست یافت. همچنین کاپ اخلاق به تیم استان قم تعلق گرفت.

بنا به همین گزارش، نفرات اول تا سوم این رقابت ها در مسابقات کشوری نونهالان که در مورخ 28 مرداد در سالن شهید افراسیابی برگزار می گردد، به عنوان تیم منطقه 1 کشور شرکت خواهند کرد.