1394-05-01 15:12

برابر گزارش روابط عمومی هیأت جودو استان مسابقات انتخابی جودو نونهالان و نوجوانان استان به میزبانی شهرستان خوی در مورخه 94/5/2با حضور تیمهای شهرستانی برگزار و نفرات برتر و منتخب به مسابقات منطقه ای نونهالان و کشوری نوجوانان اعزام خواهند شد