1393-03-10 03:12
مسابقه دوستانه نونهالان و نوجوانان استان تهران برگزار شد

استان تهران مسابقات دوستانه ای را جهت ارزیابی نونهالان و نوجوانان خود برگزار کرد.

 

به گزارش هیئت جودو استان تهران این هیئت به منظور ارزیابی نونهالان و نوجوانان خود مسابقه دوستانه ایی را برگزار نمود. این مسابقه که با استقبال گسترده علاقه مندان روبرو شد در ورزشگاه موگوئی در روز پنج شنبه مورخ 93/03/08 برگزار گردید.

 

در پایان به شرکت کنندگان لوح و مدال اهدا گردید

.