1393-03-09 12:32
کلاس دانش افزایی تهران برگزار شد

کلاس دانش افزایی استان تهران، با حضور استاد داود میقانی رئیس کمیته فنی فدراسیون جودو برگزار شد.

 

به گزارش هیئت جودو استان تهران، اولین دوره  کلاس های دانش افزایی در راستای طرح برگزاری کلاسهای دانش افزایی به صورت متناوب،  در سالن شهید افراسیابی با حضور بیش از 60 نفر  با حضور  اساتید محترم برنوس و زینال  برگزار شد.

 

در دومین دوره این کلاس ها، استاد داود میقانی ، رئیس کمیته فنی فدراسیون با حضور در باشگاه علی حیدر به شرکت کنندگان آموزشهای لازم را داد. .

 

استقبال گسترده از این کلاس ها و بازخورد مثبت آن ، هیئت جودو استان تهران را بر آن داشته است که این دوره از کلاس ها را در باشگاه های دیگر نیز اجرا نماید .

 

گزارش تصویری این کلاس ها: