1394-04-06 04:20
10 تیرماه، سمینار رایگان تغذیه ورزشکاران در خانه جودو علی حیدر

یک دوره سمینار رایگان تغذیه ورزشکاران زیر نظر دکتر نمکیان در خانه جودو علی حیدر برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی هیات جودو استان تهران، این سمینار از ساعت 17:30 الی 19روز چهارشنبه 10 تیرماه تشکیل می شود و شرکت برای عموم ورزشکاران آزاد و به صورت رایگان خواهد بود.

گفتنی است خانه جودو علی حیدر، واقع در خزانه بخارایی، ضلع شمال شرقی ترمینال جنوب، روبروی مسجد قدس، است.