1393-03-07 03:57
برگزاری اولین دوره شیوه آموزشی نوین قهرمان پروری در تهران

اولین دوره شیوه های آموزشی نوین قهرمان پروری فدراسیون در تهران برگزار شد.

 

به گزارش روبط عمومی هیئت جودو استان تهران، این دوره آموزشی با هدف ارتقا سطح دانش مربیان توسط فدراسیون برای اولین بار در استان تهران توسط اساتید محترم مرادی و شکیبی برگزار گردید

 

طبق اطلاع رسانی قبلی این دوره با همراهی دکتر محمدعلی رستگار، ریاست محترم فدراسیون، آرش میزاسماعیلی، نایب رئیس ، محمد بلوطی،  دبیر، داود میقانی ، رئیس کمیته فنی و علی محمد عزیزی ، رئیس کمیته داوران فدراسیون همراه بود.