1393-03-07 03:18
مدال طلا برای جودوکار مخترع

کیان بیگلر بیگی جودوکار مستعد و آتیه دار شمیرانی موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی مخترعین در کشور کرواسی گردید. نامبرده که در باشگاه صنایع دفاع شمیران مشغول فعالیت ورزشی بوده و از دانش آموزان ممتاز منطقه نیز می باشد

هیئت جودو استان تهران برای نامبرده آرزوی موفقیت های روز افزون از درگاه خداوند متعال را خواستار است.