1394-02-19 07:04
آزمون دان یک و دو به میزبانی اصفهان برگزار می شود

آزمون دان یک و دو به میزبانی استان اصفهان برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، کمیته آزمون فدراسیون اعلام کرد ، آزمون دان یک و دو ، روز پنجشنبه 31 اردیبهشت برگزار می شود.