1394-01-29 04:43
رئیس هیئت جودو استان تهران از کلاس استاد ابراهیم حمیدی تنها بازدید کرد

رئیس هیئت جودو استان تهران با حضور در باشگاه جانبازان از کلاس استاد ابراهیم حمیدی تنها بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو استان تهران، داود بلوطی به همراه استاد محمد کیهان پنجشنبه شب از کلاس استاد حمیدی تنها دیدار کردند و ضمن گفت و گو با مربیان و جودوکاران در جریان نحوه فعالیت این کلاس و وضعیت باشگاه قرار گرفتند.

گفتنی است استاد ابراهیم حمیدی تنها به تازگی به عنوان مربی مدعو به تیم ملی دعوت شده است.