1393-11-13 05:18
 برنامه آزمون دان در استانهای مختلف

کمیته آزمون فدراسیون جودو از برگزاری چندین مرحله آزمون دان در استان های مختلف کشور خبر داد.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، کمیته آزمون فدراسیون از برگزاری چندین مرحله آزمون دان در ماه های بهمن و اسفند به میزبانی  استان های مختلف کشور خبر داد.

 

براین اساس، آزمون دان یک تا چهار در 17 بهمن به میزبانی استان مازندران برگزار می شود.

 

استان گیلان، 30 بهمن ماه میزبان برگزاری آزمون دان یک تا چهار خواهد بود.

 

آزمون دان یک تا چهار 22 اسفند به میزبانی استان قم برگزار می شود.