1393-11-06 12:18
 برگزاری آزمون دان یک و دو به میزبانی استان فارس

آزمون دان یک و دو به میزبانی استان فارس برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون جودو و کوراش، کمیته آزمون فدراسیون در نظر دارد،  آزمون دان یک و دو را روز جمعه  10 بهمن به میزبانی استان فارس برگزار نماید.