1393-10-28 14:08
بازدید بلوطی از کلاس استاد سیل پور و تجلیل از پیشکسوتان و ورزشکاران

در جریان بازدید رئیس و نایب هیئت جودو و کوراش استان تهران از کلاس استاد سیل پور از پیشکسوتان و ورزشکاران تجلیل شد.

به گزارش هیئت جودو و کوراش استان تهران، داود بلوطی رئیس و حسین ذوالفقاری نایب رئیس هیئت، همراه با استاد برنوس، استاد میرسنجری و استاد منوچهری با حضور در سالن شهید افراسیابی، ضمن بازدید از تمرینات جودوکاران، با مربیان به گفتگو نشستند و با اهدای هدیه و لوح، از پیشکسوتان و ورزشکاران تقدیر به عمل آمد.