1393-10-24 22:25
بازدید رئیس هیئت جودو  و کوراش استان تهران از باشگاه قرچک ورامین

رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران به همراه استاد کیهان رئیس کمیته فنی، از باشگاه قرچک ورامین بازدید کرد.

در جریان این بازدید که باحضور خانی رئیس هیئت جودو قرچک، رئیس اداره ورزش و جوانان قرچک، فیضیان دبیر کمیته صدور احکام فدراسیون و رئیس شورای شهر قرچک و دیگر مسئولین قرچک، سرچونی رئیس هیئت ورامین و هوشنگ بابایی پیشکسوت جودو انجام شد، داود بلوطی رئیس هیئت جودو از نزدیک شاهد تمرین بچه ها بود و از حسین فلاح مربی باشگاه تقدیر کرد و استعداد های برتر مورد ارزیابی قرار گرفت.