1393-10-23 19:45
جلسه مسئولان هیئت جودو و کوراش استان تهران با حضور استاد حشمت ا... رشیدی

جلسه دبیر هیئت جودو و کوراش استان تهران و روسای کمیته های فنی، داوران و مسابقات با حضور استاد حشمت ا... رشیدی در محل هیئت جودو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، در این جلسه که با حضور امیر سعید یزدانی، دبیر هیئت، محمد کیهان، رئیس کمیته فنی، فرهاد شکیبی، رئیس کمیته داوران و محمد زینال، رئیس کمیته مسابقات تشکیل گردید، نحوه برگزاری مسابقات خاک مورد بحث و بررسی قرار گرفت که صورت جلسه آن در سایت هیئت جودو درج خواهد شد.