1393-10-21 13:53
همکاری و تعامل هیئت جودو استان تهران با تربیت بدنی سپاه محمد رسول ا...

رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران در دیدار با رنجبر مسئول تربیت بدنی سپاه محمد رسول ا...، پیرامون جودو و دفاع شخصی گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، در این جلسه داود بلوطی از ظرفیت و پتانسیل بالای جودو و دفاع شخصی در استان تهران گفت و آمادگی این هیئت را برای همکاری و تعامل بیشتر با تربیت بدنی سپاه محمد رسول ا... اعلام کرد.

رنجبر نیز در این دیدار ضمن تبریک قهرمانی تهران در مسابقات جودو بزرگسالان کشور، به راهکارهای استفاده هرچه بهتر از پتانسیل ها و ظرفیت های متقابل اشاره نمود.