1393-10-17 11:59
رئیس هیئت جودو استان تهران از باشگاه ارشاد شهرری بازدید کرد


رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران به همراه استاد کیهان رئیس کمیته فنی هیئت، از باشگاه ارشاد شهرری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی هیئت جودو و کوراش استان تهران، داود بلوطی در ادامه بازدید های خود از باشگاه های فعال در این استان، از باشگاه ارشاد شهرری دیدن کرد و از فریدون محسنی مربی با سابقه باشگاه و پورحسینی دیگر مربی باشگاه تقدیر نمود.
در این بازدید که بابایی پیشکسوت جودو نیز حضور داشت، رئیس هیئت جودو و کوراش استان تهران در جریان وضعیت باشگاه و تمرینات جودوکاران قرار گرفت.